40.000 Orang Mongol Masuk Islam karena Seekor Anjing

“Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak akan dapat memberi hidayah (petunjuk) kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” (QS. al-Qashash [28] : 56)


Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal dan merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta’ala saja. Kadangkala hidayah butuh dijemput, namun kadangkala pula hidayah datang dengan sendirinya kepada hamba-hamba Allah yang telah Allah subhanahu wa ta’ala kehendaki kebaikan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak akan dapat memberi hidayah (petunjuk) kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.”[1]

Tak jarang pula hidayah pun bisa datang dari sesuatu yang di menurut kita tidak baik. Ada beberapa hamba Allah yang justru mendapatkan hidayah ketika mereka berbuat maksiat. Hidayah itu datang kepada mereka sehingga mereka akhirnya sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah kemaksiatan dan akhirnya mengantarkan mereka kepada pintu pertaubatan. Ada juga sebagian riwayat mengisahkan bahwa hidayah kadangkala datang dari suatu yang menakjubkan sebagaimana sebuah kisah yang telah penulis terjemahkan dari kitab Mu’jam Syuyukh karya al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah. Kisah berikut menceritakan mengenai seekor anjing yang membuat 40.000 bangsa Mongol masuk Islam, semua atas izin Allah subhanahu wa ta’ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah di  bawah ini.

al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah meriwayatkan sebuah kisah dalam kitabnya Mu’jam Syuyukh hal. 387. Beliau berkata:

حدّثنا الزين علي بن مرزوق بحضرة شيخنا تقي الدين المنصاتي ، سمعتُ الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد الطيبي بن السواملي يقول في ملإٍ من الناس

az-Zain ‘Ali bin Marzuq menceritakan kepada kami di hadapan guru kami Taqiyuddin al-Mishnawi[2], aku mendengar asy-Syaikh Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad ath-Thibi bin al-Washili berkata pada sekelompok manusia:

حضرتُ عند سونجق - خزندار هولاكو وأبغا - وكان ممّن تنصَّر من المُغُل ، وذلك في دولة أبغا في أوّلها ، وكنّا في مخيمه وعنده جماعة من أمراء المُغُل وجماعة من كبراء النصارى في يوم ثلجٍ ،

Saya berada di sisi Sunjuq, Khazandar, Hulagu dan Abaqa[3] –mereka merupakan para pembesar bangsa Mongol- dan saat itu kami berada di negara yang dikuasai oleh Abaqa pada awal kekuasaanya. Ketika itu kami berada di dalam perkemahannya, dan disisinya terdapat sekelompok pangeran Mongol dan sekelompok pembesar Nasrani, ketika itu hari bersalju.

فقال نصراني كبير لعين : أيّ شيء كان محمد - يعني نبيّنا  - ؟! كان داعياً وقام في ناسٍ عربٍ جياعٍ ، فبقي يعطيهم المال ويزهد فيه فيربطهم ، وأخذ يُبالغ في تنقُّصِ الرسول ،

Tiba-tiba saat itu berkatalah seorang pembesar Nasrani dengan ucapan mencela: “Siapa itu Muhammad? (Yakni Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam), dia hanyalah seorang penggembala, dibesarkan di tengah orang-orang arab yang kelaparan, dia hanya memberikan harta kepada mereka dimana dengan harta itu dia akan memperbudak mereka.” Pembesar Nasrani itu sangat melampaui batas dalam menghina Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

وهناك كلبُ صيدٍ عزيزٍ على سونجق في سلسلة ذهب ، فنهض الكلب وقلع السلسلة ووثب على ذاك النصراني فخشمه وأدماه ، فقاموا إليه وكفّوه عنه وسلسلوه ،

Disana terdapat seekor anjing terantai emas yang sangat disayangi oleh Sunjuq. Kemudian anjing tersebut tiba-tiba berdiri dan mematahkan rantainya kemudian menerkam pembesar Nasrani itu dan anjing itu mencakar serta menggigitnya. Maka semua orang berdiri dan mendatangi pembesar Nasrani tersebut dan memaksanya pergi, sebagian dari mereka yang hadir berkata: “Ini balasan untuk kata-katamu terhadap Muhammad.”

فقال : أتظنّون أن هذا من أجل كلامي في محمد ؟ لا ! لكن هذا الكلب عزيز النفس ؛ رآني أشير بيدي فظَنَّ أنّي أريد ضربه فوثب . ثم أخذ أيضاً يتنقَّص النبي  ويزيد في ذلك .

Maka pembesar Nasrani itu berkata: “Apakah menurut kalian ini adalah balasan untuk kata-kataku terhadap Muhammad? Tidak! Akan tetapi anjing kesayangan ini melihat isyarat tanganku, dia mengira aku ingin memukulnya.” Kemudian dia kembali mencela Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan semakin menjadi celaanya.

فوثب إليه الكلب ثانياً وقطع السلسلة وافترسه - والله العظيم - وأنا أنظر ! ثم عَضَّ على زردمته فاقتلعها فمات الملعون ،

Maka anjing tersebut kembali menerkam untuk kedua kalinya, anjing itu mematahkan rantainya dan kemudian memangsanya –Allah Yang Maha Agung- dan saya menyaksikannya! Kemudian anjing itu menggigit lehernya, dan membunuhnya, maka matilah orang yang terkutuk itu.

وأسلم بسبب هذه الواقعة العظيمة من المُغُل نحوٌ من أربعين ألفاً ، واشتهرت الواقعة .

Karena peristiwa yang besar ini, maka masuk Islamlah sekitar 40.000 orang Mongol. Dan peristiwa ini pun menjadi sangat terkenal.


[1]  QS. al-Qashash [28] : 56
[2] al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah berkata dalam Mu’jam Syuyukh: “Taqiyuddin al-Mishnawi adalah seorang yang dipercaya dan ‘alim, beliau lahir tahun 650 H dan hidup selama 70 tahun.”
[3] Abaqa bin Hulagu bin Tolui bin Genghis Khan, menjadi raja setelah kematian bapaknya pada tahun 673 H dan meninggal pada tahun 680 H.


Referensi

  • al-Qur’an al-Karim
  • al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman adz-Dzahabi. Mu'jam Syuyukh adz-Dzahabi. 1410 H. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah Beirut.

0 Comment for "40.000 Orang Mongol Masuk Islam karena Seekor Anjing"

Rasulullah bersabda: “al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, “Kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu bergadangan tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu.” Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya dan kedua orangtuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, “Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini?” kemudian dijawab, “Karena anakmu belajar al-Qur’an.” (HR. ath-Thabrani)

Back To Top