Wasiat Imam Ja'far Ash-Shadiq Rahimahullah kepada Anaknya

“Wahai anakku…. Barangsiapa merasa cukup dengan apa yang menjadi bagiannya maka dia akan menjadi kaya dan barangsiapa memanjangkan pandangannya kepada apa yang ada di tangan orang lain niscaya dia akan mati dalam keadaan miskin.” (Al-Imam Ja’far Ash-Shadiq, hal. 27)


Imam Ja’far Ash-Shadiq rahimahullah merupakan Ahlul Bait. Beliau adalah putra dari Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, suami Fathimah binti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awwal 83 H dan meninggal pada tanggal 25 Syawwal 148 H dan dimakamkan di pekuburan Baqi’. Beliau sangat dihormati oleh umat Muslim Ahlussunnah wal Jama’ah, selain karena beliau adalah keturunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau juga seorang yang zuhud serta faqih. Beliau juga merupakan guru dari beberapa ulama besar Ahlussunnah seperti Imam Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit rahimahullah dan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kaum Syi’ah pun sangat menghormati beliau dan mereka mengangkat beliau sebagai Imam ke-6 menggantikan Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah.

            Suatu ketika Imam Ja'far Ash-Shadiq rahimahullah berwasiat kepada putranya yaitu Imam Musa Al-Kadzim rahimahullah. Beliau berwasiat:

Wahai anakku…. Barangsiapa merasa cukup dengan apa yang menjadi bagiannya maka dia akan menjadi kaya dan barangsiapa memanjangkan pandangannya kepada apa yang ada di tangan orang lain niscaya dia akan mati dalam keadaan miskin.

Barangsiapa yang tidak ridha dengan apa yang diberikan untuknya berarti telah mencacati Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketetapan takdir-Nya.

Barangsiapa menganggap kecil ketergelinciran orang lain maka menjadi besarlah ketergelinciran irinya.

Barangsiapa menyibak tabir (aib) orang lain maka akan tersibak pula aurat (aib)nya.

Barangsiapa menghunuskan pedang pemberontakan maka akan terbunuh karenanya.

Barangsiapa menggali sumur (lubang) bagi saudaranya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjerumuskan dirinya ke dalamnya.

Barangsiapa masuk (bercampur) dengan orang-orang bodoh niscaya akan terhina. Dan barangsiapa bergaul dengan para ulama maka dia akan dimuliakan dengannya.

Barangsiapa memasuki tempat-tempat kejelekan maka dia akan tertuduh (dengan kejelekan pula).

Wahai anakku…. waspadalah, jangan sampai engkau menganggap remeh orang lain, sehingga engkau pun menjadi hina karenanya.

Waspadalah…. Jangan engkau menggeluti perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirimu, sehingga engkau pun menjadi hina karenanya.

Wahai anakku…. katakanlah yang haq (benar) dalam keadaan menguntungkan ataupun merugikanmu niscaya engkau memiliki kedudukan tersendiri di antara teman-temanmu.

Jadilah engkau seorang yang gemar membaca dan mengikuti Al-Quran, seorang yang gigih menyebarkan agama Islam, seorang yang selalu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, seorang yang menyambung tali persaudaraan dengan orang yang memutus hubungan rahim denganmu.

Jadilah engkau sebagai orang yang selalu memulai dalam menyapa orang-orang yang mendiamkanmu dan memberi kepada orang yang meminta kepadamu.

Wahai anakku…. jauhilah namimah (perbuatan mengadu domba). Sungguh namimah itu akan menanamkan permusuhan di dalam hati-hati (manusia). Dan hati-hatilah dari membongkar aib manusia. Karena kedudukan seseorang yang membongkar aib-aib manusia berada pada posisi sasaran bidik (sewaktu-waktu akan balik dibongkar aibnya). Apabila engkau mencari kebaikan maka wajib bagimu mengambil dari sumbernya. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki asal dan pada asal itu terdapat pokok-pokok dan pada pokok-pokok itu terdapat cabang-cabang, dan pada cabang-cabang itu terdapat buah, serta tidaklah buah itu menjadi matang (dengan baik) kecuali pada tangkainya, dan tidaklah ada tangkainya kecuali ada pokoknya dan tidak ada pokok melainkan dengan adanya asal (bibit) yang baik.

Kunjungilah orang-orang yang baik dan jangan mengunjungi orang-orang yang jelek (jahat). Karena orang-orang yang jelek itu ibarat gurun pasir yang tidak dapat memancarkan air, atau ibarat pohon yang tidak menghijau daunnya, atau ibarat tanah yang tidak dapat menumbuhkan rerumputan.

Dikutip dari Kitab Al-Imam Ja’far Ash-Shadiq, hal. 27-29.

0 Comment for "Wasiat Imam Ja'far Ash-Shadiq Rahimahullah kepada Anaknya"

Rasulullah bersabda: “al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, “Kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu bergadangan tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu.” Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya dan kedua orangtuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, “Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini?” kemudian dijawab, “Karena anakmu belajar al-Qur’an.” (HR. ath-Thabrani)

Back To Top